Badania wiroprądowe, nieniszczące i diagnostyka wiroprądowa

Diagnostyka wiroprądowa rurek w urządzeniach wymiany ciepła. Nieniszcząca metoda badania prądami wirowymi polega na wprowadzeniu do rurki sondy, która indukuje w materiale rurki prądy, a z oddziaływania pola elektromagnetycznego tych prądów na sondę można ocenić stan rurek.
Do testowania stosowana jest aparatura diagnostyczna amerykańskiej firmy ZETEC