Hydrodrill | Zalety

System Hydrodrill jest bardzo efektywny. Pozwala na usuwanie najtwardszych osadów, nawet z całkowicie niedrożnych rurek. Nie powoduje uszkodzeń ściaanek rurek.