Diagnostyka | Raport

Efektem końcowym badania jest raport gdzie na rysunku dna sitowego zaznaczone są różnymi kolorami rurki o różnym stopniu ubytku grubośco ścianek. Daje to graficzny, łatwy do interpretacji obraz stanu technicznego urządzenia.

Ponadto w raporcie podane są:

  • dokładna wartość liczbowa w procentach ubytku materiałowego ścianki badanej rurki
  • lokalizacja wad względem den sitowych
  • informacja czy wada jest po zewnętrznej czy po wewnętrznej stronie rurki